Kostel Nejsv. Salvátora v Praze / St. Salvator Church in Prague 13.12. - 20.12. 2015
K I N E S I S
K I N E S I S

Umělecká intervence v kostele Nejsv. Salvátora v Praze představuje monumentální videoprojekci na klenbu a sloupy. Základním a jediným obrazovým motivem je pomalý proud vodopádu. Projekce pracuje zároveň s prostorovým uspořádáním architektury kostela. Záběry vodopádů byly pořízeny během uměleckého pobytu na Islandu (v rámci projektu Frontiers of Solitude pořádaného galerií Školská 28 v Praze). Rychlost videa, která je postprodukčně zpomalena, pracuje s fenoménem jiného plynutí času ve spirituálním kontextu chrámového prostoru. Intervence byla navrhována pro období adventu a počítá i s jeho duchovními tématy. Původní zvuk padající vody byl vzhledem k provozu kostela pouštěn příležitostně. Pohyblivý obraz, rozšiřuje formy a možností fresky, vztahuje se k barokním principům v architektuře, iluzivním malbám a ornamentům, které působí dynamickým cyklickým pohybem. Je zároveň konkrétní i abstraktní tím, jak se propojuje s geometrií klenebních oblouků a s jejich ornamentálními štuky. Název odkazuje k řeckému pojmu kinesis v překladu "pohyb", používanému ve fyzice od 19. století ve spojení "kinetická energie". Pohybová energie se projevuje ve všech měřítcích od makrokosmických vazeb planetárních systémů až po molekulární či atomické vazby částic. Přitom jde o energii měřitelnou jen ve vztahu k referenčnímu bodu, jehož středem může být právě pozorovatel.


K I N E S I S - P A V E L M R K U S - 2 0 1 5


fotografie Peter Reichel