Klášter Broumov / Broumov Monastery 13.6. - 22.9. 2015
R A N D O M _ A C C E S S _ M E M O R Y
Tématem site specific videoinstalace Random Access Memory / Paměť s volným přístupem / situované do barokní knihovny Broumovského kláštera je kniha jako datový nosič historické paměti evropské civilizace. Význam knihovny určené ke studiu a meditaci je v konfrontaci s digitální projekcí posouván do roviny datového úložiště. Knihy fungují jako fyzické disky zaplněné základními filosofickými, teologickými a vědeckými myšlenkami - informacemi, které po staletí formovaly a dodnes určují kořeny a vývoj středoevropské kultury. Napětí mezi fyzickou knihou a nehmotnou digitální informací je akcentováno pohybem a světlem - hlavními prvky videa jako média času.
Odkaz na Akce v Klášteře Broumov
The main theme of the site specific videoinstallation Random Access Memory is meanning of a book as a data drive of historical memory of the european civilisation. The installation was created specially for the baroque style library of former Benedictine order monastery in Broumov in eastern part of Czech Republic. The library itself as an essential space for study and meditation in confrontation with digital data videoprojection turns into an imaginary data storage center. The books thus appear as data drives filled up with elementary thoughts from philosopha, theology and other sciences which used to form roots and progression of central european culture. There is a tension between physical and non-material digital information in the videoinstallation also accented in means of motion and light. The video serves here as the time-based medium.